Blog van Gidi

Afsluiting promotieproject biologische melkveehouderij in Turkije

Begin mei 2017 zijn Teunis Jacob Slob en ik bij de afsluitende bijeenkomst van het project geweest. In Kelkit werd, na het zingen van het volkslied  een overzicht gegeven van het project en hield de directeur van een organisaties voor het certificeren en controleren van biologische bedrijven een praatje over de voorwaarden en regels. Ik mocht wat vertellen over de vooruitzichten van de mondiale markt voor biologische vlees en hoe de wereld te voeden in de toekomst met nog een of twee miljard menen meer.

Turkse delegatie op bezoek in Nederland

Begin november 2016 heeft een delegatie van Turkse bestuurders van universiteiten en officials van de regering, provincie en van de regio Bayburt en Kelkit Nederland bezocht. In het kader van het project ter bevordering van biologische melkveehouderij in de Zwarte Zee regio wilden ze graag met eigen ogen en oren zien en horen (en ervaren) hoe biologische boeren in Nederland en Duitsland hun bedrijven runnen en hoe het georganiseerd is. Hoewel de verschillen in omstandigheden groot zijn, zijn  principes en regels overeenkomstig. 

Ontwikkelen biologische melkveehouderij in Turkije

In een project van de Europese Unie en de Turkse regering wordt gepoogd de biologische melkveehouderij in de regio Kelkit / Bayburt te ontwikkelen. Via vereniging de Natuurweide is orgANIMprove daarbij betrokken. Op de startbijeenkomst in april 2016 gaven Mette en ik presentaties over biologische principes en uitgangspunten en regels, de kalveropfok, biologische melkveevoeding en diergezondheid. Wij zijn de Turkse taal niet machtig en veel deelnemers spraken nauwelijks of geen Engels dus alles werd vertaald, wat behalve veel tijd kost ook een direct gesprek haast onmogelijk maakt. In de zaal veel studenten van de universiteiten van Kelkit en Bayburt, een paar voorlichters en een enkele boer, in totaal zo’n 60 luisteraars. De toehoorders zijn minder geneigd vragen te stellen en opmerkingen te maken dan dat in Nederland het geval is. Ze werden echter wel actief toen ze zelf aan het werk gingen met het becommentariëren van voorgelegde praktijksituaties en ze hun oordeel konden toelichten. Iedereen kreeg na de twee dagen cursus een mooi getuigschrift, uitgereikt door de invloedrijke mannen in de regio.

Bio-melkveehouders genieten in Roemenie

Ook dit jaar ging er weer een groep van 23 Nederlandse biologische melkveehouders elders kijken, leren en genieten, dit keer in midden Roemenië. Gerrit Marsman zorgde voor een gevarieerd programma waaruit bleek dat het land en de mensen hem erg aan het hart gaan. En dat is geen wonder: ze zijn zeer gastvrij, vertellen graag waar ze mee bezig zijn en zijn trots op wat ze hebben, al is dat in onze ogen soms niet zoveel, en willen dat graag laten zien. Heel anders dan de verhalen die je in Nederland over Roemen hoort.

Monitoren Farmer Family learning Groups in Oeganda

In Oeganda wordt door regionale organisaties in samenwerking met Organic Denmark een project uitgevoerd waarbij de Farmer Family Learning Group (FFLG) benadering toegepast wordt. In de tweede week van november hebben we met de begeleiders van de FFLG’s met verschillende werkvormen een stevige aanzet gemaakt voor het monitoren van de resultaten van die aanpak en wel op een manier waarbij alle betrokkenen ook echt meedoen.

Mythes van veilige bestrijdingsmiddelen

Op weg van de IFOAM conferentie in Istanbul naar huis heb  het boek gelezen dat Andre Leu, de voorzitter van IFOAM geschreven heeft. Hij ontzenuwd daarin de vermeende waarheden over het veilig gebruik van chemische  bestrijdingsmiddelen.  In vijf hoofdstukken geeft hij aan waarom de claims dat gewasbeschermingsmiddelen, zoals ze tegenwoordig genoemd worden, niet zo veilig zijn als voorgewend  wordt door overheden en industrie.

Vrijheid in vrijloopstal?

Eind augustus was ik in Denemarken op een bijeenkomst met boeren, adviseurs en onderzoekers over vrijloopstallen of compost bedded pack barns zoals de Amerikanen dat soort stallen noemen. In Nederland zijn inmiddels meer dan 50 van deze stallen waarin er een grote ligruimte is voor de koeien zonder beperkingen van allerlei ijzerwerk. Het is een moderne potstal met organisch materiaal als bedding: houtsnippers, zaagsel, heideplaggen, riet, stro, hooi en waarin dat materiaal elke dag bewerkt wordt met een rotorkopeg of een cultivator.

Excursie met Bioboeren naar Ierland

Vorige week heeft een groep van 18 biologische Nederlandse melkveehouders een tour door Ierland gemaakt om te zien hoe ze daar boeren en om ervaringen uit te wisselen. Het gevarieerd programma bestond uit bezoeken aan biologische en gangbare melkveehouders (koeien en geiten), de enige biologische melkfabriek in Ierland, kaasmakers, de boerderij van een landbouwschool, een ecodorp en natuurlijk een whisky distilleerderij. Ook deze 10de buitenlandse reis was weer een succes en bood volop stof tot discussie.

Preventie komt eerst

Samen met het Louis Bolk instituut een drietal workshops over preventieve gezondheidszorg met en voor Rouveen melkveehouders verzorgd. Veehouders kunnen die workshop kiezen uit een aanbod van tien, met zeer verschillende onderwerpen; bodem, grasland, energie, uiergezondheid. Allemaal met het doel bewust met die onderdelen van het bedrijf bezig te zijn en waar mogelijk de puntjes nog meer op de i te zetten. Veehouders worden geacht drie workshops per jaar te volgen en ze doen dat met groot enthousiasme en met een kritische instelling.

Gelukkig Nieuw Jaar

Gelukkig Nieuw Jaar. Wij starten het nieuwe jaar met het lanceren van de website van ons bedrijf orgANIMprove. Er is genoeg werk te doen en we hopen bij te dragen aan het verbeteren van de biologische landbouw en aan gezond eten, vooral door her verspreiden van kennis en deelname aan het debat erover. Op de website zie je waar we ons op richten en hoe we werken. We zijn geen fulltime bedrijf gericht op het maken van winst, een van ons heeft een volledige baan elders en we hebben ook ideele doelstellingen.

Subscribe to RSS - Blog van Gidi