Advies

De basis voor advisering is altijd het bevorderen van diergezondheid en het dierenwelzijn en het voorkomen van ziekten. Dieren gezond houden en voorkomen dat ze ziek worden. Het beperken van stress door passende huisvesting en in het dagelijkse management is goed voor de gezondheid en het welzijn en verhoogd de weerstand. Stress ontstaat als het dier niet in staat is zich aan de omstandigheden op het bedrijf aan te passen. Dat kunnen factoren in de huisvesting zijn, inhet rantsoen, in d dagelijkse routines op het bedrijf maar ook externe factoren als het weer. We geven algeeen advies en begeleiding in artikelen in bladen, in folders en op onze blog.

orgANIMprove geeft bedrijfsspecifiek advies gebaseerd op de omstandigheden op het bedrijf die invloed hebben op diergezodheid en dierenwelzijn. In een bedrijfsbeoordeling worden de risico factoren en crtische punten geinventariseerd en kunnen ze besproken worden met de veehouder. Huisvesting, voeding, melken, verzorging en behandeling zijn onderdeel van de beoordeling en van het verbeter-plan. Een schriftelijk verslag van de bevindingen en het plan wordt geleverd in het Nederlands of in het Engels.