Onderzoek

orgANIMprove doet kleine onderzoek projecten waaran de resultaten direct gebruikt kunnen worden door veehouder of groepen veehouders, door organisates of bedrijven en door burgers met het doel het ontwikkelen van de biologsche benadering van voedsel en veehouderij. Daarvoor kunnen we drie basistypen onderzoek uitvoeren: 

  1. Onderzoek gebaseerd op semi-gestructureerde kwantitatieve interviews,  
  2. Onderzoek gebaseerd op gegevens van bedrijven en/of dierwelzijns beoordelingen op (biologische) melkveebedrijven, 
  3. Literatuur reviews. 

 

 

Voorbeelden van onderzoek en resultaten:  Literauurstudie antibiotica in het milieu. 

                                                                    Onderzoek naar beweiding op biologische bedrijven

                                                                    Onderzoek naar strooisels in (ligbox) stallen