Presentaties

orgANIMprove heeft een lange historie in het houden van inleidingen voor zeer verschillend publiek: van praktische voordrachten voor groepen veehouders tot inleidingen voor het bewustmaken van niet landbouw gerelateerde groepen en het presenteren van onderzoekresultaten en inzichten op confereties en voor studenten.

We bieden hand-outs van elke inleiding. Dat kan in de vorm van een pfd file met de tekst of met de plaatjes, desgewenst in geprinte vorm of electronisch, afhankelijk van de wensen. In het overzicht vind u de inleidingen met daarin links naar artikelen en teksten die vrij te gebruiken zijn. We kunnen ook op uw groep aangepaste teksten en plaatjes leveren. In dat geval rekenen we daarvoor de kosten die we overeengekomen zijn. 

We kunnen inleidingen geven in het Nederlands, Engels en Deens; sommige inleidingen in alle drie de talen, anderen in twee talen: de specificaties zijn genoemd bij de inleidingen.

orgANIMprove kan twee type inledingen geven:

  1. Ontwerpen een inleiding samen met de klant en afgestemd op de wensen van de klant. We kunnen clips en video's invoegen maar ook discussie en interactieve werkwijzen met de aanwezigen. Klantspecifieke inleidingen kunnen gaan over alle aspecten van de biologische melkveehouderij, natuurlijkheid, robuste dieren, dierenwelzijn, diergezondheid, beperken van het antibioticumgebruik, biologische voedsel- en landbouwsystemen, voedsel zekerheid en zeggenschap over voedsel maar ook over het opzetten en het benutten van kennis van veehouders in veehouders-groepen in de vorm Stable schools (stal bijeenkomsten), familie leer groepen of netwerkgroepen met daarbij voorbeelden uit Europa en Africa.
  2. We hebben al een aantal inleidingen beschikbaar: die kunnen voor de diverse groepen naar inhoud en lengte aangepast worden aan de toehoorders en het doel van de bijeenkomst. In de portfolio is een aantal inleidingen weergegeven. Door erop te klikken krijg je meer informatie.