Facilitering

orgANIMprove heeft ervaring in het organiseren en begeleiden van allerlei groepswerk, speciaal voor groepen veehouders en voor studenten. We bieden begeleiding van interactive cursussen en processen zoals stable schools (stal bijeenkomsten), netwerkgroepen en andere typen bijeenkomsten. orgANIMprove kan ook helpen met het organiseren van bedrijfsbezoeken en excursies naar biologische melkveebedrijven in Nederland.

Stal bijeenkomsten (Stable schools)

Stal bijeenkomsten is een specifieke vorm van een groep met veehouders waarbij de veehouders een proces van een jaar ingaan met een groep collega's. Groepen gebaseerd op de Stable schools benadering zijn de Farmer Field School (FFS) en de Farming Family learning Group (FFLG). Vooral de FFLG wordt veel gebruikt in Afrika om de kennis van  boeren te benutten bij de ontwikkeling van gemeenschappen van boeren of dorpen. In deze groepen ligt de aandacht op een voordtdurende samenwerking en het ontwikkelen van sociale netwerken en weerbaarheid.

 

veehouders bijeenkomsten / netwerkgroepen 

In deze groepen van veehouders kiezen de veehouders eigen onderwerpen als onderwerp van discussie, bij voorkeur wel met een gezamenlijk doel. orgANIMprove kan daarbij helpen en sturen.

 

Participatory courses and workshops

We can organize workshops and courses with strong weight on participation and common development in a class or a group.