Onderwijs

Cursussen en workshops for veehouders, studenten en adviseurs over een scala aan onderwerpen betreffende biologische landbouw, agro-ecologische methoden kunnen samengesteld worden op vraag van de opdrachtgever. orgANIMprove heeft ervaring in en biedt onderwijs aan voor bacheler-, master- en doctoraal studenten op het terrein van biologische landbouw systemen, agro ecologie, voedselzekerheid en voedsel souvereiniteit. Wij bieden ook stal school cursussen aan voor faciliteerders en voor veehouders. Er worden verschillende onderwijsmethoden gevolgd.

In interactieve workshops over dierenwelzijnsbeoordelingen en antibioticavrije melkveehouderij kunnen de gegevens van bedrijven vooraf verzameld worden en verwerkt worden in de workshop, ook als vergelijkingsmateriaal. Cursussen voor veehouders worden bij voorkeur gegevens op het bedrijf van een van de deelnemers zodat theorie en praktijk gemakkelijk gecombineerd kunnen worden. 

orgANIMprove kan cursussen samenstellen voor diverse niveaus van deelnemers of studenten en met een verschillende methode van aanpak. Bij het samenstellen van een cusrsus of workshop willen we graag weten om wat voor groep deelnemers het gaat, wat het niveau is en of er veel verschil is in voorkennis tussen de deelnemers. Zijn het studenten, veehouders, adviseurs of is het een gemengd gezelschap. Is het onderwijs deel van een curus met aan het eind een examen of niet? Voor cursussen aan universitetsstudenten of or doctoraal studenten kunnen we aangeven hoeveel studie-uren vereist zijn en kunnen we desgewenst participeren in het opstellen van een examen of eindwerk.