Over ons

Met orgANIMprove richten wij ons op de biologische en ecologische landbouw. Wij ondersteunen velerlei vormen van landbouw, veehouderij en voedselproductie systemen die in overeenstemming zijn met de biologische principes van gezondheid, ecologie, eerlijkheid en zorg. Onze hoop en visie is een eerlijke, vreedzame en rechtvaardige wereld waar gezonde bodems gezonde gewassen produceren, die gegeten worden door gezonde mensen en dieren, die onderdeel zijn van een gezond ecologisch en sociaal milieu waar wij zorg voor dragen en wat we willen overdragen aan toekomstige generaties mensen, dieren en planten. Gesloten voedselketens en kringlopen zorgen voor een gezonde omgeving en garanderen dat verliezen en verspilling voorkomen worden.  

·        Landbouw moet zorgen voor een betere gezondheid van bodem, plant en dier, van mensen en van de aarde als een geheel. Gezonde bodems produceren gezonde gewassen die weer garant staan voor de gezondheid van mens en dier. Gezondheid wordt daarbij verstaan als de heelheid en de intergriteit van levende systemen.

·         Landbouw moet gebaseerd zijn op levende ecologische systemen en kringlopen, werken met die systemen, verbeteren van die systemen en helpen ze voort te zetten. Het gebruik van hulpbronnen moet beperkt worden door hergebruik, recycling en efficient management van materiaal en energie om de kwalitiet van het milieu te behouden of te verbeteren en het behouden van hulpbronnen.

·         Landbouw moet gebaseerd zijn op relaties die zorg voor het milieu en levenskansen garanderen. Landbuwhuisdieren moeten gehouden worden in omstandigheden die gevraagd worden voor hun psychologische behoeften,  voor het uitoefenen van natuurlijk gedrag en voor het dierenwelzijn.

·         Lanbouw moet uitgevoerd worden op een zorgvuldige en verantwoordelijke manier om zodoende de gezondheid en het welzijn van de huidige en toekomstige generaties en van het milieu te beschermen.  Gezondheid, balans, harmonie en welzijn mogen nooit in gevaar gebracht worden.

De activiteiten van orgANIMprove

Wij bieden diensten voor netwerken, onderwijs, faciliteren en ontwikkeling van de landbouw en van voedselsystemen. We rekenen voor onze diensten 80 euro per uur, exclusief BTW, wat ons in staat stelt om te schrijven en om deel te nemen aan discussies en bijeenkomsten over voedsel en landbouw waarvoor we geen kosten in rekening brengen en het geeft ons ook de mogelijkheid om vrijwilligerswerk te doen op terreinen waarvan wij vinden dat ze belangrijk genoeg zijn om daaraan tijd te spenderen omdat het bijdraagt aan de eerdergenoemde doelstellingen. 

De mensen in orgANIMprove

Wij zijn de twee eigenaren en oprichters van orgANIMprove: Mette Vaarst (Denemarken) and Gidi Smolders (Nederland). Wij vormen netwerken met andere bedrijven en betrekken hen graag bij het werk als we het gevoel hebben dat daarmee beter aan de wensen van de klanten voldaan kan worden.

Mette werkt sinds 1991 als wetenschappelijk onderzoeker bij Aarhus University. Ze geeft onderwijs en doet onderzoek in biologische veehouderij, agro-ecologie en voedselproductie systemen. Zij is een echte systeemdenker en gepassioneerd over voedsel, voedsel zekerheid en het zelf kunnen beslissen en beschikking over voedsel. Ze staat voor een landbouw waar we met de natuur werken en niet tegen de natuur. Zij is ervan overtuigd dat mensen samen dingen in beweging kunnen zetten door het versterken van sociale structuren en netwerken en door gezamenlijke actie, en zij wil werken met participatieve methoden en groepen van mensen voor gemeenschappelijk ontwikkeling.

Gidi is onderzoeker en adviseur in de biologische landbouw sinds 1997 en is ervaren in practische bedrijfsaanpak. Hij combineert praktijk en theorie voor het vinden van oplossingen en verbeteringen. Hij bezocht honderden veehouderijbedrijven voor dierenwelzijnsbeoordelingen, adviseerde over diergezondheid en dierenwelzijn. Hij is ervan overtuigd dat het verminderen van het antibioticagebruik alleen werkt als de stress op het bedrijf en bij de dieren beperkt is en het management gericht is op preventie: gezondheid en dierenwelzijn moet bevorderd worden op alle niveaus en dieren mogen niet gehouden worden onder omstandigheden die ziekte veroorzaken. Dieren laten zien wat er mankeert en gecombineerd met bedrijfsdata, kunnen verbeteringen voorgesteld worden. Hij is zeer ervaren in het gebruik van een Access databank voor bedrijfs- en diergegevens.