Stable school cursus

We hebben in de loop der tijd een aantal cursussen gegevens voor personen die Stable Schools en of Farmer Family Learning Groups begeleiden en faciliteren. De opleiding tot facilitater duurt twee dagen met een tussentijd van twee maanden waarin er voldoende tijd is voor de deelnemers om eigen ervaring op te doen in het begeleiden van groepen die volgens die aanpak werken. Hier vindt meer informatie over Stable Schools en Farmer Family Learning Groups.