Interactieve cursussen / workshops / ‘plaats specifieke cursussen’

Voor groepen veehouders kunnen interactivecursussen en workshops gegeven worden waarin theoretische kennis gekoppeld wordt aan de data van de deelnemende bedrijven. Cursussen en workshops kunnen gegeven worden op gastbedrijven zodat de theorie in de praktijk getoetst kan worden. Als het vergelijken van bedrijfsgegevens onderdeel is van de workshop/cursus, wordt gevraagd van te voren de gegevens op te sturen zodat ze overzichtelijk weergegeven kunnen worden voor de discussie. 
 
Na een discussie over de onderwerpen in de cursus en het vergelijken van resultaten van de deelnemende bedrijven, neemt het beoordelen van het bedrijf van een van de deelnemers en een discussie daarover bedrijfsblindheid voor het eigen handelen en management op het eigen bedrijf weg. Als deelnemende veehouders de gegevens (over bijvoorbeeld medicijngebruik, ziekten, rantsoenen) een week voor de workshop aanleveren, kunnen ze (geanonimiseerd) gebruikt worden als vergelijkingsmateriaal in de discussie over het management met collega veehouders.