Ziekte preventie op melkveebedrijven

donderdag 20 september 2012, 14:00

Hebt u het juiste ras koeien of de kruising die past in je bedrijf en bij jou manier van werken? Zijn de dieren robuust genoeg en hebben ze voldoende weerstand om zich wel te voelen en gezond te blijven?  Besteed u genoeg energie aan preventie, aan het voorkomen dat dieren ziek worden. Gebruik je de natuur en de natuurlijkheid van je dieren in je bedrijf in plaats van er tegen te vechten? Elk bedrijf heeft eigen omstandigheden enveehouders moeten een balans vinden tussen wathet bedrijf en het management kan bieden en wat de dieren vragen: hoe groter het gat tussen aanbod en vraag,hoegeveoliger het systeem en  hoe groter het risico en de kans op ziekte en niet gezonde dieren.