Veehouders bijeenkomsten / netwerk groepen

In veehouders bijeenkomsten of in netwerkgroepsbijeenkomsten kunnen de veehouders in de discussie kiezen voor een gezamenlijk onderwerp of een gezamelijk te bereiken doel. orgANIMprove kan daarbij helpen met het vinden van oplossingen en strategien om de doelen voor elke veehouder bereikbaar te maken. Als ingezet wordt op een bepaald onderwerp, bijvoorbeeld het management rondom parasitaire infecties, kunnen we bijeenkomsten organiseren en collega's met ervaring op dat terrein uitnodigen. Natuurlijk wordt  er georganiseerd in overleg en naar de wens van de deelnemers.