Stal school (Stable school)

Een stal school is een speciaal type groep waarin veehouders samen met 4-5 collega's een proces van een jaar ingaan. De groep heeft in de meeste gevallen een gezamelijk doel waarop het werk in de groep dan ook gericht is. Dat doel kan bjvoorbeeld zijn het verminderen van antibiotica, het fokken van een robust ras of het vervangen van krachtvoer door eigen gewonnen gewassen. In de stal school bjeenkomsten, die een half dagdeel in beslag nemen, geven veehouders elkaar advies over de onderwerpen die het gastbedrijf op de agenda gezet heeft voor diebijeenkomst en zij delen de kennis en de ervaringen die ze zelf hebben/gehad hebben. Voor elke bijeenkomst kiest de veehouder van het gastbedrijf twee uitdagingen en een succesvol onderwerp voor de discussie van die dag. De groep rouleert over de bedrijven zodat elk bedrijf in de loop van het jaar twee keer als gastbedrijf optreed.  orgANIMprove kan de stal scholen faciliteren.  Dat houdt in: 

- het opstellen van de agenda ongeveertwee weken voor eke bijeenkomst, samen met de veehouder van het gastbedrijf voor die bijeenkomt. De agenda wordt aan alle groepsleden gestuurd samen met de kengetallen van het bedrijf;

- facilitateert het bedrijfsbezoek en de discussie in overeenstemming met de stal school procedure, en

- schrijft het verslag van de bijeenkomst, inclusief de genomen besluiten, na de bijeenkomst.

Veehouers groepen gebaseerd op de stal school benadering zijn de Farmer Field School (FFS) en de Farming Family learning Group (FFLG). Vooral de FFLG wordt gebruikt in "Global South" om de kennis van de veehouders te gebruiken bij het ontwikkelen van de dorpen en de samenleving. De focus in die groepen ligt op de voortdurende samenwerking en het ontwikkelen van sociale netwerken en vaardigheden.