Mineralen voor melkvee

maandag 18 maart 2013, 11:00

Hoe meer eigen geteelde gewassen ingepast woren in het ranstoen voor melkkoeien, hoe groter de kans op eengebrekaan mineralen en vitaminen als ze niet op een andere manier aan het rantsoen worden toegevoegd. De meeste ruwvoeders gewonnen op zandgrond en veengrond zijn arm aan de wel noodzakelijke elementen koper en selenium. Zolang het rantsoen aangevuld wordt met krachtvoer wordt meestal de behoefte van de dieren wel gedekt. Als het krachtver vervangen wordt door eigengeteeld graan en of bijproducten, en als dieren gedurened langere perioden geenkrachtvoer krijgen

The more home grown feeds are used for dairy cows, the greater the risk for mineral and vitamin deficiencies, if it is not supplemented from other sources. Most roughage form sandy and peat soils lack essential elements like copper and selenium. As long as concentrates are incorporated in the diet the requirements are met. When concentrates are replaced by home grown grain or by-products, deficiencies occur. By combining the available feedstuffs in the most efficient way in the diet, an overview will make it clear whether there is an existing problem on the farm