Mineralen in rantsoenen

Hoe meer eigen gewonnen voer in het rantsoen opgenomen wordt, hoe groter de kans op een tekort aan mineralen en soms ook vitaminen als ze niet aangevuld wordt uit andere bronnen. De meeste ruwvoeders van zandgrond en veengrond hebben een tekort aan koper en selenium. Zolang krachtvoer in het rantsoen opgenomen is, wordt de behoefte van de dieren meestal wel gedekt. Als krachtvoer vervangen wordt door krachtvoervervangers, eigen graan of bijproducten ontstaan tekorten, met  gevolgen voor de gezondheid en het welzijn en voor de productie en vruchtbaarheid. Door het combineren van de beschikbare voedermiddelen en het berekenen van de behoefte wordt duidelijk hoe de situatie op het bedrijf is en kunnen suggesties gedaan worden ter verbetering. Het verbeterplan is beschikbaar in het Nederlands en in het Engels.