Literatuur onderzoek

Wilt u inzicht hebben over de ontwikkelingen van een bepaald onderwerk of over hoe een bepaald onderwerp is beschreven of bediscissieerd in de loop van een bepaalde periode? Over wat de stand van zaken is van een onderwerp op een bepaald moment? orgANIMprove kan een literatuur onderzoek doen op onderwerpen die betrekking hebben op biologische veehouderij en agro-ecologische voedsel systemen.

U kunt in dit literature review zien wat wij onder literatuur onderzoek verstaan en hoe we het uitvoeren. Wij doen dat volgens het volgende schema:

 

  1. In een face-to-face overleg met de klant stellen we vast wat de achtergrond is van de vraag en welke verwachtingen er zijn van een literatuur-onderzoek inclusief de vorm van de verslaglegging. 
  1. In overleg met de klant maken we een werkplan dat door u goedgekeurd wordt en maken een schatting van de benodigde arbeid.
  2. Voordat we een volledig literatuur-onderzoek uitvoeren, maken we een overzicht van het onderzoek en leggen dat ter gedkeuring aan u voor, en
  3. Voeren het literatuur-onderzoek uit en rapporteren als afgesproken en binnen de afgesproken termijn, in het Engels, Nederlands of Deens.