Hoe past biologische landbouw in voedsel systemen?

vrijdag 8 maart 2013, 10:00

Kan de biologische lanbdouw de wereld voeden? Dat is een regelmatig terugkerende discussie waarin de meningen zeer verschillen. Hoe functioneert het huidige voedsel systeem en hoe wordt het gestuurd. Ongeveer een miljard mensen hebben honger en sterven van de honger en ongeveer 2 miljard mensen hebben overgewicht en lijden aan of sterven aan allerlei welvaarstziekten. Wat zijn ede karakteristieken van de biologische manier van landbouw in de verschillende werelddelen. Waarin verschiltbhetvanhet gangbare landbouwsysteem? Hoe kunnen we voedsel ketens weer lokaal maken en gebaseerd op wat er in de verschillende seizoenen beschikbaar is?