Groepen veehouders leren van collega's

donderdag 10 oktober 2013, 14:00

Als groepen veehouders bijeenkomen om bepaalde onderwerpen te bespreken blijkt telkens weer dat ze samen ontzettend veel weten en veel ervaringen kunnen uitwisselen. Dat kan gebeuren in diverse vormen van groepen en veel veehouders hebben deel uitgemaakt van zulke groepen en hebben ervaren dat zulke dynamische groepen gebaseerd zijn op wederzijdse uitwisseling van kennis, leren, ontwikkelen en respect voor andere meningen en inzichten. In deze inleiding geven we voorbeelden uit Noord Europa en Oost Afrika van een groepsbenaderingen die gedragen worden door degene die ze gebruiken en we bediscussieren breed de relatie met het opbouwen van sociale netwerken en het versterken van de eigenwaarde als individu en als groep.