Dierenwelzijn beoordelingen

woensdag 6 februari 2013, 10:00

Dieren die hun natuurlijke gedrag kunnen vertonen en zich wel voelen zijn minder gestresst en zullen gezonder zijn en meer weerstand hebben. Ze kunnen met minder medicijnen toe en ze maken het boer zijn leuker en financieel aantrekkelijker.  Dierenwelzijn iseen van de belangrijke onderwerpen in de maatschappelijke discussie en geeft "het recht om te produceren". Om dierewelzijn te kunnen vaststellen zijn verschillende methoden in gebruik. In het welfare Quality systeem wordt gekeken naar de lichaamsconditie, het schoon zijn van de dieren, hoe ze lopen, huidbeschadigingen en worden waarnemingen gedaan aan het gedrag van de koppel ennhoe snel individuele koeien gaan liggen. De resultaten van zulke beoordeligen geven een goed inzicht in de verschillen die er zijn tussen de behoeften van de dieren aan de ene kant en wat management en huisvesting leveren aan de andere kant. Resultaten van waarnemingen op tal van bedrijven, in verschillende stalsystemen, ligboxbedekkingen worden besproken. 

/sites/default/files/koe%20104a.m1v