Denen bekijken vrijloopstallen

Ook in Denemarken is een aantal veehouders en onderzoekers bezig met andere manieren van huisvesten van melkvee. Om ervaringen uit te wisselen met Nederlandse boeren die de melkkoeien houden in een vrijloopstal en met onderzoekers die naar allerlei aspecten van dat staltype kijken, kwam een delegatie naar Nederland. In een intensief programma werden 4 vrijloopstallen bezocht en werd 's avonds door Deense en Nederlandse veehouders en onderzoekers kennis uitgewisseld en werd overlegd of bij bepaalde onderzoeken samengewerkt kon worden. Er werd volop gespit en gegraven om te ontdekken of de temperatuur wel hoog genoeg was om de bodem droog te houden.