Biologische uitgangspunten

maandag 16 april 2012, 08:45

In 2005 heeft de internationale federatie van Biologische landbouw bewegingen, (IFOAM) vier nieuwe ethische uitgangspunten voor biologische landbouw ontwikkeld als richtlijn voor toekomstige ontwikkelingen: de uitgangspunten van gezondheid, ecologie, zorg en rechtvaardigheid. De vraa is hoe we die principes moeten verstaan en hoe we ze in de dagelijkse veehouderij inpassen? In de inleiding worden voorbeelde gegeven en ontwikkeld hetbbeel zich in de discussie met de aanwezigen. Hoe ondersteunen de biologische regels en standaards en de certificering deze principes? Moet een bedrijf gecertificeerd zijn om volgens deze uitganspunten te kunnen produceren?