Antibioticavrij melkveehouden

Antibiotica zou alleen gebruikt moeten worden in levensbedreigende situaties. De maatschappij eist mere en meer een zorgvuldig gebruik om residuen innhet milieu en problemen met resistente bacterien te voorkomen. Voor sommige veehouders soms een lange weg te gaan. Andere veehouders bewijzen dat het mogelijk is het gebruik van antibiticum sterk te reduceren of zelfs helemaal geen antibiotum te gebruiken en een gezonde veestapel te houden. In Deense Farmer fields schools en in Nederlandse netwerkgroepen werden veehouders niet alleen bewust gemaakt van de nadelen van antibiotica maar gingen veehouders ook daadwerkelijk veel minder gebruiken, tot volle tevredenheid. De enige voorwaarde is dat je het echt moet willen, het verminderen van het gebruik van medicijnen. Een advies voor een specifieke veehouder wordt altijd gebaseerd op de omstandigheden op het bedrijf en is in overeenstemming met de wensen van d veehouder. Alleen dan is er een grote kan op succes.