Sygdomsforebyggelse i økologiske malkekvægbesætninger

Torsdag 20 september 2012, 14:00

Har du den rette race for det landbrug, som du har? Er dine dyr robuste nok til at opretholde en god sundhedstilstand? Er din indsats for at forebygge sygdom i besætningen rettet mod de mest fornuftige tiltag? Hver gård giver specielle omstændigheder, og hver landmand og andre mennesker involveret i gården, har styrker og svagheder. Dette foredrag holdes pt på hollandsk og giver basis for diskussion i landmandsgrupperne om at få dyrenes behov til at mødes med gårdens muligheder, og mindske sårbarheden i hele systemet.