Studier som er baseret på kvalitative interviews

Har du brug for hjælp til forskning om praksis, opfattelser, erfaringer og/eller meninger blandt udvalgte grupper af mennesker? Du kan få indsigt i nogle områder og svar på nogle af dine forskningsspørgsmål af den art ved at bruge semi-strukturererede kvalitative forskningsinterviews. orgANIMprove kan gennemføre sådanne interview studier, både som individuelle interviews og som fokusgruppe interviews. Du kan finde flere detaljer ved at klikke her: can semi-structured qualitative interviews (engelsk tekst; kontakt os hvis du har brug for oversættelse) og focus group interviews (også engelsk - kontakt os hvis du har brug for uddybninger eller oversættelse). Vi kan designe studiet sammen med dig, og gennemføre det ligefra fasen hvor vi kontakter de mennesker som vi ønsker interviewet, indtil afrapporteringen - det afhænger af dine ønsker. Interviews gennemføres på dansk eller engelsk, eller på et hvilket som helst andet sprog, gennem oversætter.