Studier som er baseret på on-farm data eller dyrevelfærdsvurderinger i (økologiske) malkekvægbesætninger

Har du brug for at undersøge eller analysere data fra en eller flere økologiske malkekvægbesætninger for at kunne beskrive udviklingen henover de seneste år, eller finde hints som kan hjælpe dig fremadrettet? Hvis du har adgang til data af god kvalitet (dvs pålidelige data som er indsamlet regelmæssigt) fra en eller flere gårde, kan orgANIMprove tilbyde deskriptiv statistik eller analyse af sammenhænge mellem forskellige variable i data. Vi kan også tilbyde analyse af forskellige typer velfærdsvurderinger i besætningerne.

 

Vi kan kombinere data analyser fra gårdene i en landmandsgruppe (fx en erfagruppe) med en workshop, som vi faciliterer, og hvor disse data bruges aktivt til at få en god diskussion mellem deltagerne. Jo mere deltagerne er villige til at dele, jo bedre bliver diskussionerne. Vi har erfaringer med at de kan skabe en meget frugtbar og dybdegående diskussion, fordi den tager udgangspunkt i netop de tilstedeværende landmænd og deres data og situation.

 

Afrapportering kan gennemføres på hollandsk eller engelsk.