Staldskoler og 'Farmer Family Learning Groups'

Torsdag 10 oktober 2013, 14:00

Når grupper af landmænd forener deres kræfter og viden frigives og opbygges der enormer ressourcer af viden og evner. Det kan ske i rigtig mange typer grupper, og mange af os kender til det fra at have deltaget i dynamiske grupper som har delt viden åbent, respektfuldt og ligeværdigt, lært noget sammen, og har udviklet sig sammen.  I dette foredrag giver vi eksempler fra Nord-Europa og Øst-Afrika om former for landmandsgrupper som ejes af de mennesker, som deltager i grupperne, og vi diskuterer bredt om opbygning af social kapital og empowerment.