Staldskole facilitering

En staldskole (stable school; engelsk forklaring) er en særlig form for landmandsgruppe hvor landmænd går ind i en et-årig proces sammen med kolleger. Gruppen har som regel et fælles mål, som gør deres fælles indsats og diskussioner fokuserede. Dette mål kan f.eks. være udfasning af antibiotika. I en staldskole giver landmændene hinanden råd - på hver af de deltagende gårde er der fokus på nogle problemområder som er udvalgt af værts-landmanden. Landmændene deler viden og bygger praktiske erfaringer op i denne proces. På hver gård fokuserer man på to problemområder og en succes historie, og disse er som sagt udvalgt af værts-landmanden. De besøger skiftevis hinanden og mødes hver eller hveranden måned, som regel i 2½-3 timer. orgANIMprove kan facilitere staldskolemøder (hvis det er aktuelt i Danmark, vil aftale blive indgået med Økologisk Landsforening). Facilitering af en staldskole involverer: 

- udarbejdelse af dagsorden sammen med værtslandmanden, omkring 2 uger før det aftalte møde. Denne dagsorden sendes ud til alle deltagere per post eller email og med det materiale (data mm) som er aftalt i gruppen,

- facilitere selve staldskole besøget og mødet i henhold til den normale procedure for et staldskolemøde, og

- skrive rapport med beslutninger og inputs fra deltagerne, efter mødet.

Forskellige varianter af Farmer Field School (FFS) samt Farming Family learning Group (FFLG) arbejder ofte efter staldskoler og eksisterer især i det globale syd. De bruger landmændenes kontekst-afhængige viden til at udvikle lokalsamfund med. I disse grupper er det varige samarbejde og udvikling af social kapital i fokus.