Om os

orgANIMprove arbejder udfra økologiske og agro-økologiske principper og går derfor ind for alle tilgangsvinkler til landbrug og madsystemer som er i overensstemmelse med de økologiske principper om sundhed, økologi, retfærdighed og omsorg. Vores håb og vision er en fredelig og retfærdig verden, hvor mad produceres udfra en jord, som er sund og i balance, og giver baggrund for sunde planter, frugter og grøntsager, som både mennesker og dyr både nu og i fremtiden kan leve af, og hvor alt dette er en del af et sundt økologisk og socialt kredsløb som vi deltager ansvarligt i og med vores handlinger viser at vi ønsker at give videre til fremtidige generationer af alle arter. Lukkede cyklusser og recirkulering vil holde miljøet i balance og sørge for at vi undgår tab. Vi arbejder udfra følgende principper:

·         Landbrug fremmer sundheden i jorden, planterne og hos dyr og mennesker. Sund jord giver sunde planter og afgrøder, som fremmer sundheden hos dyr og mennesker. Sundhed er resiliensen og integriteten i levende systemer. 

·         Landbrug baseres på levende økologiske systemer og cyklusser, arbejder med dem, støtter dem og vedligeholder dem. Inputs skal reduceres gennem genbrug, recirkulering og effektiv forvaltning og opbygning af ressourcer og energi til at vedligeholde og forbedre kvaliteten i omgivelserne.

·         Landbrug bygger på forbindelser som sikrer retfærdighed hvad angår vores fælles verden og mulighederne i den. Dyr skal have forhold og muligheder for at få et liv som er værd at leve fra deres perspektiv, og som er i overensstemmelse med deres fysiologiske, emotionelle og naturlige behov.

·         Landbrug skal håndteres på en ansvarlig måde, som beskytter sundheden og velbefindende af nuværende og fremtidige generationer og miljøer. Omsorgen handler om aldrig at tage risici for at ødelægge sundhed, balance, harmoni og resiliens.

orgANIMprove's aktiviteter

Vi tilbyder services indenfor netværk, uddannelse, facilitering og udvikling af økologiske landbrugs- og fødevaresystemer. Vi baserer og planlægger vores virke på en timeløn på 80 Euro, og satser på at det stadig kan give os muligheder og rum for at skrive og deltage i debatter og møder om mad og landbrug, hvor der ikke er nogen løn. Vi ønsker også fortsat at arbejde frivilligt ind imellem på ting som vi finder vigtige fordi det handler om at støtte vores visioner og mål (se ovenfor). 

Menneskerne i orgANIMprove

Indtil videre er vi to ejere og grundlæggere af orgANIMprove: Mette Vaarst (Danmark) and Gidi Smolders (Holland; 'Nederlandene'). Vi netværker med andre firmaer og deler gerne opgaver eller henviser til dem, hvis vi føler at vi ikke kan leve op til en bestemt opgave eller forventning hos en af vores kunder som ønsker en opgave udført.

Mette har arbejdet som forsker på Aarhus Universitet siden 1991. Hun underviser og forsker primært i områder indenfor økologisk husdyrhold, agro-økologi og fødevaresystemer. Hun er fascineret af system-tænkning og har en passion for sammenhængene mellem landbrug og mad, madsystemer og fødevaresuverænitet, og et landbrug som arbejder med og ikke imod naturen. Hun er overbevist om at mennesker kan flytte noget sammen ved at øge deres 'sociale kapital' og netværke, og gennem fælles aktion, og hun ønsker at arbejde med deltagerorienterede metoder og grupper af mennesker for vores fælles udvikling.

 

Gidi er forsker og rådgiver i økologi siden 1997 og har stor erfaring i praktisk landbrug. Han kombinerer praksis og teori for at finde brugbare løsninger og forbedringer indenfor alle områder især af økologisk malkekvægbrug. Han har blandt besøgt hundredvis af malkekvægbesætninger og gennemført 'WelfareQuality' velfærdsvurderinger, samt rådgivet omkring aspketer af dyresundhed og -velfærd. Han er overbevist om at man kun kan reducere antibiotika-anvendelsen hvis det sker gennem begrænsning af stress og når den måde, vi holder dyr på, fokuserer på forebyggelse samt fremme af sundhed og velfærd. Dyr skal ikke placeres under forhold hvor der er en stor risiko for at de bliver syge. Dyr viser langt henad vejen hvad der mangler i deres omgivelser, og man kan kombinere den indsigt med data fra gården. Gidi er ekspert i at arbejde med Access databaser på gårdniveau.