Litteratur reviews

Har du brug for at få indblik i hvordan et eller andet emne er beskrevet eller debatteret over en tidsperiode? Eller hvad status er, og hvad vi ved lige nu, om et emne? orgANIMprove kan lave litteratur reviews om emner indenfor feltet økologi og agro-økologi, landbrug såvel som fødevaresystemer. Læs mere her om hvad vi forstå ved et litteratur review [literature review].

 

Vi foreslår følgende proces: 

  1. Vi holder et møde med dig, som har bestilt litteratur reviewet og taler os ind på baggrunden og forventninger om omfang, fokus og hvordan du forventer vores rapportering. 
  2. Vi laver en arbejdsplan som du godkender, inklusiv en nogenlunde beregning af antal arbejdstimer. 
  3. Vi gennemfører litteratursøgningen og laver et lille overblik, som vi beder dig godkende, før vi færdiggør det. Det vil vi blandt andet gøre for at være sikre på at vi har det samme fokus. 
  4. Vi gennemfører rapporteringen indenfor tidsfristen, på engelsk, dansk eller hollandsk.