Kalve med deres mødre i malkekvægbesætninger

Lad kalvene patte hos deres mødre i uger eller endda måneder, indtil fravænning. Det er en naturlig måde at holde køer og kalve i praksis, og det praktiseres af en del hollandske økologer. En ekskusion var organiseret for to danske forskere, som gerne ville se nærmere på systemet. Seks gårde blev besøgt for at se forskellige måder at gøre det på, fx med fravænning, og diskutere det med landmændene. Om aftenen blev forskningsmæssige aspekter diskuteret med en hollandsk forsker, og diskuteret mere i dybden.