Forskning

orgANIMprove gennemfører små forskningsprojekter til direkte anvendelse for brugere - det kan være landmænd eller borgere (eventuelt i grupper). Disse forskningsprojekter vil have målet at udvikle økologiske tilgange til mad og landbrug. Vi gennemfører tre forskellige former for forskning:

  1. Studier som anvender semi-structurede kvalitative interviews
  2. Studier som er baseret på data eller velfærdsvurderinger fra malkekvægbesætninger
  3. Literatur reviews