Foredrag

Vi, som har dannet orgANIMprove, har gennem mange år holdt foredrag for mange forskellige typer af forsamlinger: fra praktisk orienterede foredrag i landmandsgrupper til at snakke om emner vedrørende mad og landbrug for mennesker, som ikke har baggrund i landbrug, og vi har holdt foredrag på konferencer og for studerende. 

Vi kan tilbyde uddelings-tekster til hvert foredrag. Du kan få en pdf med tekst eller slides til at give til gruppen eller forsamlingen, eller til at printe ud, alt efter hvad der passer dig. I vores arkiv vil du kunne finde nogle links til artikler og tekster, som du frit kan bruge. Vi kan også producere specielle tekster eller ark for den gruppe, som du engagerer os til at holde foredrag for. Det koster ekstra i forhold til et foredrag - vi bliver enige om hvor meget, og det afhænger selvfølgelig af emnet. 

Vi kan holde foredrag på dansk, engelsk og hollandsk - nogle af foredragene i alle tre sprog, og nogle af dem kun på to sprog (hvor engelsk er det ene). Find info om dette i forbindelse med hvert enkelt foredrag. 

Vi kan tilbyde to slags foredrag: 

Én type, som er designet sammen med dig og udviklet i forhold til forsamling og emne. Vi kan inkludere video-klip og diskussioner samt deltagerorienterede øvelser. Disse 'special-designede foredrag' kan handle om alle aspekter af økologisk malkekvægbrug, økologiske principper, robuste dyr, naturlighed, dyrevelfærd, dyrs sundhed, begrænsning af antibiotika-anvendelse, økologiske fødevaresystemer, fødevaresuverænitet, og også om farmer field schools, farmer family learning groups og landmandsnetværk, med eksempler fra Europa og Afrika. 

Vi har også nogle forberedte foredrag, som kan gives til forskellige grupper af mennesker og som kan varieres i længde og fokus, alt afhængigt af omstændighederne. Se i kataloget nedenfor for flere detaljer.